Ἄγιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός, ὁ Θαυματουργός

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

Ἦχος α´

«Νικηφόρου Ὁσίου, τοῦ λεπροῦ τὰ παλαίσματα,
καὶ τὴν ἐν ἀσκήσει ἀνδρείαν, κατεπλάγησαν Ἄγγελοι
ὡς ἄλλος γὰρ Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά, ὑπέμεινε δοξάζων τὸν Θεόν,
νῦν δὲ δόξῃ ἐστεφάνωται παρ᾽ Αὐτοῦ, θαυμάτων διακρίσεσιν.
Χαίροις τῶν Μοναστῶν χειραγωγέ, χαίροις φωτὸς ὁ πρόβολος·
χαίροις ὁ εὐωδίας χαρμονήν, προχέων ἐκ λειψάνων σου.»

 

Καλῶς ἤλθατε στήν ἐπίσημη σελίδα γιά τόν ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ τόν Λεπρό. Τό περιεχόμενό της (*) εἶναι ἀποτέλεσμα μακροχρόνιας ἔρευνας, ἐμπνευσμένης ἀπό τήν τιμή καί τόν βαθύ σεβασμό, τόν ὁποῖο ἔτρεφε ὁ μακαριστός γέροντας π. Εὐμένιος (Σαριδάκης) γιά τόν Ἅγιο, πού ὑπῆρξε καί πνευματικός του πατέρας.


(*) δημοσιευμένο (ἐκτός ἀπό τά νεώτερα θαύματα τοῦ Ἁγίου, πού συνεχίζουν νά μᾶς ἀνακοινώνονται) στό βιβλίο «Ἄγιος Νικηφόρος, ὁ Λεπρός» (τελευταία ἔκδοση τοῦ βιβλίου μετά τήν ἀγιοκατατάξή του στις 3 Δεκεμβρίου 2012)

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΚΥΖΗ
ΒΑΡΒΑΚΗ 28, Τηλ. 210 6427053

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

3 ΕΩΣ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΕΠΙ Τ­ῌ ΕΟΡΤῌ ΚΑΙ ΜΝΗΜῌ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

Τρίτη, 3 Ἰανουαρίου, 5:30 μ.μ.

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ᾿ ἀρτοκλασίας
Τετάρτη 4 Ἰανουαρίου, 7:00 π.μ.

Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία

Τετάρτη, 4 Ἰανουαρίου, 5:00 μ.μ.

Ἰερά Παράκλησις εἰς τόν Ἄγιον Νικηφόρον τόν Λεπρόν Θά ἀκολουθήσουν οἱ Μεγάλες καί Βασιλικές Ὦρες τῶν Θεοφανείων